Garmarna
(Псы)

1996

Guds Spelemän
(Божьи Музыканты)


1. Herr Mannelig
(Герр Маннелиг)
music: trad./S.Brisland-Ferner/G.Ringqvist text
2. Vänner och Fränder
(Друзья и сородичи)
text
3. Halling från Makedonien
(Халлинг из Македонии)
4. Min Man
(Мой муж)
text
5. Varulven
(Оборотень)
music: G.Ringqvist text
6. Hilla Lilla music: trad./S.Brisland-Ferner text
7. Drew Drusnaar/Idag som igår
(Drew Drusnaar/Сегодня как вчера)
music:S.Brisland-Ferner/trad. text
8. Njaalkeme
(Голод)
music: trad./Pål Torbjörn Doj, text: Cecilia Persson
9. Herr Holger
(Герр Хольгер)
music:S.Brisland-Ferner, E.Härdelin. text
10. Guds Spelemän
(Божьи музыканты)
music: Per Ahlbom, text: Nils Ferlin

Stefan Brisland-Ferner vevlira, fioler; låtaltfiol, mungiga, sampling & kör
Emma Härdelin sång
Jens Höglin trummor, darbuka & djembe
Gotte Ringqvist lutgitarr, låtaltfiol & kör
Rickard Westman gitarrer, E-bow & mungiga
 • Sank: programmering & bas
 • Björn Eriksson: bas på (6), (2)
 • Pål Torbjörn Doj: röst på (8)
 • Tack till:
  Mats och Lars Hammerman, Peter Jonsson, Per Matsson, Lars Forslund, Christer Suneson, Mats Edlund, Jojje Börlin, Lars Alnestad, Leif Eriksson, Niklas Jurander, Patrik Engström, Lars Sjöberg och Lars Jönsson, Sven-Erik Lundvall, Björn Eriksson, Kristofer Lönnå, Christian Andersson, Gucko, Matti och Petter Kallioinen, Anders Larsson, Peter Svensson, Torbjörn Doj, Cecilia Persson, Micke Westerlund, Musikbörsen i Sundsvall, Stefan Glaumann, Pierre Alwert, Hasse Hjorth och KonTur, Drew och Patti på Omnium, Ulli Hetscher, Anne-Marie på Xource, Pernilla på MNW, Eva & Nikolaj på Silence, Birdnest, Sweden Music, Sveriges Radio AB, Dynesius Musik Sundsvall, Estrad Musik Stockholm, Pipeline, The Confusions, Left Hand Solution, Pale, Unholy, Vadå, The Kristet Utseende, The Drugaddicts, Koracken och Hypergod, Magnus Walterstad och Studio 4.
  Ett särskilt takk till Sank och familjen Andersson för gudomligt tålamod, samt till våra föräldragar för att de höll oss vid liv.

  Herr Mannelig

  Sir Mannelig

  Герр Маннелиг

  Herr Mannelig*

  Bittida en morgon innan solen upprann
  Innan foglarna började sjunga
  Bergatrollet friade till fager ungersven
  Hon hade ne falskeliger tunga

   Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
   För det jag bjuder så gerna
   I kunnen väl svara endast ja eller nej
   Om i viljen eller ej

  Eder vill jag gifva de gångare tolf
  Som gå uti rosendelunde
  Aldrig har det varit någon sadel uppå dem
  Ej heller betsel uti munnen

  Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf
  Som stå mellan Tillö och Ternö
  Stenarna de äro af rödaste gull
  Och hjulen silfverbeslagna

  Eder vill jag gifva deett förgyllande svärd
  Som klingar utaf femton guldringar
  Och strida huru I strida vill
  Stridsplatsen skolen i väl vinna

  Eder vill jag gifva en skjorta så ny
  Den bästa i lysten att slita
  Inte är hon sömmad av nål eller trå
  Men virkat av silket det hvita

  Sådana gvor toge jag väl emot
  Om du vore en kristelig qvinna
  Men nu så är du det värsta bergatroll
  Af Neckens och djävulens stämma

  Bergatrollet ut på dörren sprang
  Hon rister och jämrar sig svåra
  Hade jag fått den fager ungersven
  Så hade jag mestat min plåga

   Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
   För det jag bjuder så gerna
   I kunnen väl svara endast ja eller nej
   Om i viljen eller ej

  Early one morning before the sun did rise
  And the birds sang their sweet song
  The mountain troll proposed to the fair squire
  She had a false deceitful tongue

   Sir Mannelig, Sir Mannelig won't you marry me
   For all that I'll gladly give you
   You may answer only yes or no
   Will you do so or no

  To you I will give the twelve great steeds
  That graze in a shady grove
  Never has a saddle been mounted on their backs
  Nor had a bit in their mouths

  To you I will give the twelve fine mills
  That stand between Tillo and Terno
  The mill stones are made of the reddest brass
  And the wheels are silver-laden

  To you I will give the gilded sword
  That jingles from fifteen gold rings
  And strike with it in battle as you will
  On the battlefield you will conquer

  To you I will give a brand new shirt
  The lustrous best for to wear
  It is not sewn with needle or thread
  But crocheted of the whitest silk

  Gifts such as these I would gladly receive
  If you were a Christian woman
  But I know you are the worst mountain troll
  From the spawn of Necken and the devil

  The mountain troll ran out the door
  She wailed and she shrieked so loudly
  "Had I gotten that handsome squire
  From my torment I would be free now"

   Sir Mannelig, Sir Mannelig won't you marry me
   For all that I'll gladly give you
   You may answer only yes or no
   Will you do so or no

  Ранним летним утром солнце взошло,
  Послышалось пение птичье.
  Рыцаря поймала троллиха с гор
  И такие завела речи:

   Маннелиг, Герр Маннелиг, женись на мне!
   Тебя одарю я щедро.
   Не отпущу, пока не дашь мне ответ,
   Скажешь "да" или "нет".

  Подарю тебе я двенадцать коней,
  Что пасутся средь горной выси:
  Гладкие их спины не знали ремней,
  Их зубы уздечек не грызли.

  Двенадцать мельниц я тебе подарю,
  Что стоят между Тилло и Терно:
  Серебром обиты колеса их,
  Из красной меди каждый жернов.

  Подарю тебе я меч-кладенец,
  Что украшен златом и резьбою:
  Кого им ударишь, тот больше не жилец, –
  Им одолеешь всех на поле боя.

  Шелковых рубашек тебе подарю:
  Узор колдовской на них выткан;
  Не найдешь на них ни стежка, ни шва,
  Их не шили ни иголкой, ни ниткой.

  "Если б ты была во Христе крещена,
  Я бы принял подарки чудные,
  Ты же просто злая троллиха с гор,
  И родня твоя – черти-водяные!"

  Бросилась троллиха к своей норе,
  Захлопнула дверь со стуком:
  "Ах, когда б тот рыцарь достался мне –
  Конец бы настал моим мукам!"

   "Маннелиг, герр Маннелиг, женись на мне
   Тебя одарю я щедро.
   Не пущу, пока не дашь мне ответ,
   Скажешь "да" или "нет".

  Einmal früh morgens vor Sonnenaufgang,
  bevor der Vögel lied erklang
  Machte die Bergtrollin dem Ritter einen Antrag
  Sie sprach mit gespalltener Zunge.

   Ritter Mannelig, Ritter Mannelig bitte heirate mich
   Denn ich kann Dir alles geben
   Deine Antwort kann nur "ja" sein oder "nein"
   Wenn Du es so willst

  Ich werde Dir zwölf feine Stuten schenken
  Die im schatteigen Hain grasen
  Noch nie haben sie einen Sattel gespürt
  Noch nie einen Zügel

  Ich werde Dir zwölf Mühlen schenken
  gelegen zwischen Tillö und Ternö
  Die Mühlsteine sind vom besten roten Glanz
  Und die Räder sind aus Silber

  Ich werde Dir ein goldenes Schwert schenken
  Das mit fünfzehn Goldringen klingt
  Und im Kampf zuschlägt wie Du willst
  Auf dem Schlachtfeld wirst Du siegreich sein.

  Ich will ein Hemd Dir schenken, so neu
  Das Schönste, das Du je gesehen
  Nicht genäht mit Nadel und Faden
  Aus der feinsten Seide gehäkelt

  Geschenke wie diese würde ich gerne annehmen
  Wenn Du eine christliche Frau wärst
  Aber Du bist ein böser Bergtroll
  Aus dem Geschlecht der Wassertrolle und der Teufels

  Die Bergtrollin rannte zur Tür hinaus
  Sie klagte und weinte laut
  Hät ich den schönen Herrn bekommen
  Wär ich von meiner Qual erlöst

   Ritter Mannelig, Ritter Mannelig bitte heirate mich
   Denn ich kann Dir alles geben
   Deine Antwort kann nur "ja" sein oder "nein"
   Wenn Du es so willst

  * http://www.garmarna.de

  Vänner och Fränder

  Friends and Kinsfolk

  Друзья и сородичи

  Vänner och fränder de lade om råd
  Hur de skulle gifta bort sin fränka i år
       Uti rosen
  Lade om råd
  Hur de skulle gifta bort sin fränka i år

  Dig vill vi giva en kungason till man
  Som haver mera guld än lille Roland haver land

  Om lördan och söndan budet utgick
  Om måndan och tisdan skull skådas vad hon fick

  Om fredan och lördan dracks hederdagen in
   

  De drucko i dagar de drucko i två
  Men inte ville bruden åt sängarne gå

  De drucko i dagar de drucko i tre
  Men inte ville bruden åt sängarne se

  Då kom där in en liten sjödräng
  Och han var allt klädd uti blå kjortelen

  Han ställde sig vid bordet och talade så
  Jag ser endast masterna som där gå

  Så lyster det Jungfrun aåt högan loflet gå
  Så springer hon den vägen mot sjöastranden låg

  Hon sprang uppå stenar hon sprang uppå tå
  Men aktade sig väl för böljorna de blå

  Så bjödo de henne i skeppet in
  Och bjöd henne att dricka båd mjöd och vin

  Jag ser jag ser på dina vita fingrar små
  Att vigselring ej suttit på den förrän igår

  Jag ser jag ser på dina guldgula hår
  Att brudekrans ej suttit på dem förrän igår

  Jag ser jag ser på dina snövita bröst
  Att de ej har varit någon småbarnatröst

  Och Jungfrun hon lägger sig vid lille Rolands sida
  Hon känner sig varken sorgsen eller kvida
       Uti rosen
  Lille Rolands sida
  Hon känner sig varken sorgsen eller kvida

  Friends and kinsfolk met to deside
  To whom would they marry off their kinswoman this year
       Rosy youth
  They deside
  To whom would they marry off their kinswoman this year

  We want you to wed the son of a king
  Who has more gold than poor Roland has land

  On Saturday and Sunday the word it was spread
  Monday and Tuesday will show what she gets

  On Wednesday and Thursday the wine was made
  Friday and Saturday the wedding was cheered

  They drank for days, they drank for two,
  But the bride wouldn't to the chamber go

  They drank for days, they drank for three
  But the bridal bed she refused for to see

  Then entered in a poor ship's hand
  Wore a blue blouse both tattered and torn

  He stood at the table and he spoke
  I see only masts and the places where they go

  And the maiden went up to the high loft
  And ran down the path to the broad sea shore

  She ran on the rocks, she ran on tiptoe
  But took great care to mind the blue waves below

  And she was invited on board the ship
  And there they bade her drink both mead and wine

  I see I see on your white fingers small
  The wedding band has not been there for long

  I see I see on your golden hair
  That before yesterday the wreath was not there

  I see I see on your lily white breasts
  That small children they have not consoled

  And now the maiden lays at poor Roland's side
  She feels neither sorrow nor anguish
       Rosy youth
  At poor Roland's side
  She feels neither sorrow nor anguish

  Родичи собрались совет держать,
  За кого девицу из рода отдать.
       Дева-роза
  Совет держать,
  За кого девицу из рода отдать.

  "Будут в родне у тебя короли,
  У них золота больше, чем у Роланда – земли."

  В субботу весть по стране разнеслась,
  В понедельник уж стряпня началась.

  В четверг мед и пиво сгрузили в подпол,
  В субботу уж сели за свадебный стол.

  Пьют гости день, гуляют другой –
  Невеста в брачный покой ни ногой.

  Пьют день, и два, и три напролет –
  Невеста на брачное ложе нейдет.

  Бедный моряк тут заходит в дом –
  Синяя рваная роба на нем.

  Зашел моряк тот и сел за стол,
  О дальних гаванях рассказ повел.

  Невеста тут вышла тайком за порог
  И к морю пустилась бежать со всех ног.

  По скалам она пронеслась легко,
  Море бушевало внизу далеко.

  Ее на корабль капитан впустил,
  Медом и вином ее угостил.

  "Вижу по тонким пальцам твоим,
  Что кольца златые в новинку им.

  Вижу по золоту кос твоих,
  Что женский венец недавно на них.

  Вижу по белой груди твоей,
  Что детей кормить не доводилось ей."

  И с Роландом дева легла в ту ночь,
  Отбросив и стыд, и смятенье прочь.
       Дева-роза
  легла в ту ночь,
  Отбросив и стыд, и смятенье прочь.

  Min Man

  My Husband

  Мой муж

  Känner du den som dansa med mig
  Gula skinnbyxor hade han på sig
  Men min man han hade gröna

  Känner du den som följde mig hem
  Svarta skinnstövlar hade han på sig
  Men min man han hade bruna

  Känner du barnet uti min famn
  Maja på Berget är hennes namn
  Men min mans hon heter Stina

  Känner du den som gladde mig så
  Nu är han gammal nu är han grå
  Men min man han lever ännu

  Do you know the man who danced with me
  Yellow leather pants he wore
  But my husband he wore green

  Do you know the man who followed me home
  Black leather boots he wore
  But my husband he wore brown

  Do you know the child in my lap
  Maja on the mountain, that is her name
  But my husbands girl is Stina

  Do you know the one who brought me such joy
  Now he is old, now he is gray
  But my husband lives on.

  Varulven

  The Werewolf

  Оборотень

  Junfrun hon skulle sig åt stugan gå
       Linden darra i lunden
  Så tog hon den vägen åt skogen blå
       Ty hon var vid älskogen bunden

  Och när som hon kon till skogen blå
  Där mötle henne en ulv så grå

  Kära ulver du bit inte mig
  Dig vill jag giva min silversärk
  Silversärk jag passar ej på
  Ditt unga liv och blod måst gå

  Kära du ulver bit inte mig
  Dig vill jag giva min silversko
  Silversko jag passar ej på
  Ditt unga liv och blod måst gå

  Kära du ulver du bit inte mig
  Dig vill jag giva min guldkrona
  Guldkrona jag passar ej på
  Ditt unga liv och blod måst gå

  Jungfrun hon steg sig så högt i ek
  Och ulven han gick ner på backen och skrek

  Ulven han grafte den ek till rot
  Jungfrun gav upp ett så hiskeligt rop

  Och ungersven han sadlar sin gångare grå
  Han red litet fortare än fågeln flög

  Och när som han kom till platsen fram
  Så fann han ej mer än en blodiger arm

  Gud trösta Gud bättra mig ungersven
       Linden darra i lunden
  Min jungfru är borta min häst är förränd
       Ty hon var vid älskogen bunden

  The maiden she would to the cottage go
       Linden trees quiver in the grove
  So she took the path through the forest blue
       She was carrying the fruit of love

  And when she reached the forest blue
  There she met with a gray wolf

  O dear wolf please don't bite me
  To you I will give my silver gown
  The silver gown won't suit me at all
  Your young life and your blood must go

  O dear wolf please don't bite me
  I will give you my silver shoes
  Silver shoes won't suit me at all
  Your young life and your blood must go

  O dear wolf please don't bite me
  I will give you my golden crown
  A golden crown won't suit me at all
  Your young life and your blood must go

  The maiden she climbed up high in an oak
  The wolf he paced the ground and howled

  The wolf dug up the oak by the roots
  The maiden gave a heart-rending cry

  The young page saddled his gray steed
  He rode slightly faster than a bird could fly

  And when he came to the wooded place
  He found nothing more than a bloody arm

  God comfort, God improve me, young page
       Linden trees quiver in the grove
  My maiden is gone, my horse is dead
       She was carrying the fruit of love

  Девушка припозднилась домой,
       Липы трепещут в чаще
  И выбрала путь через лес прямой.
       Дитя под сердцем несчастной.

  Только зашла она в лес густой,
  Вышел огромный волк из кустов.

  "Милый волк, меня пощади –
  Серебром расшитый мой плащ возьми!"
  "Плащ твой волку не по плечу –
  Кровь молодую пустить хочу!"

  "Милый волк, меня пощади –
  Сапожки сафьянные мои возьми!"
  "Сапогов-то я не ношу –
  Кровь молодую твою пущу!"

  "Милый волк, меня пощади –
  Венец золотой за меня возьми!"
  "Твой венец волку ни к чему –
  Жизнь молодую твою возьму!"

  Дева забралась на высокий сук,
  Волк стал рычать и ходить вокруг.

  Корни у дуба волк перегрыз –
  Вскрикнув, дева упала вниз.

  Рыцарь коня оседлал стремглав
  И в темный лес полетел, как стрела.

  Когда ж он к чаще лесной прискакал –
  Лишь руку любимой он отыскал.

  "Ах, сохрани и спаси нас Бог!
       Липы трепещут в чаще
  "Невеста погибла, мой конь издох."
       Дитя под сердцем несчастной.

  Hilla Lilla

  Hilla Lilla

  Горе Хилле*

  Hilla Lilla sitter i kammaren sin
       Ingen vet min sorg utan Gud
  Hon fäller så mången tår uppå kind
       Den lever aldrig till som jag kan klaga mina sorger

  Brådt kom bud för drottningen in
  Stolts Hilla Lilla syr så vildt i sömmen sin

  Drottningen axlade kappan blå
  Så månde hon sig till stolts Hilla Lilla gå

  Nådiga Drottning I sätten er här dig
  Att jag må tälja mina sorger för er

  Min fader han höll mig så hederlig
  En riddare dagligen tjänte mig

  Och det var Hertig Hillebrand
  Med honom så månde jag fly utav land

  Och när som vi kommo i rosende lund
  Där lyste Hertig Hillebrand att vila en stund

  Han somnar en stund allt uti mitt skött
  Han sof där en sömm så ljuvlig och söt

  Hillebrand Hillebrand sov inte nu
  Jag hörer min fader och mina bröder sju

  Jag hade ej förr utsagt dessa ord
  Förrn sju sår lade Hillebrand till jord

  Min broder han tog mig en guldgulan lock
  Så binder han mig vid sadelknopp

  Och när som vi kommo i första led
  Min sorgbundna moder hon ståndar dervid

  Då ville min broder kvälja mig
  Min moder ville bortsälja mig

  Så sålda de mig för en klocka ny
  Hon hänger i Marie Kyrkeby

  När moder min hörde den klockans klang
  Hennes hjerta sönder i stycken sprang

  Stolts Hilla Lilla slöt sitt tal härmed
       Ingen vet min sorg utan Gud
  Så föll hon död ned för Drottningens knå
       Den lever aldrig till som jag kan klaga mina sorger

  Hilla Lilla sits in her bedchamber
       No one knows my sorrow but God
  Many a tear falls down her cheek
       Who could share my pain, he lives no more: he is gone

  An urgent message to the Queen arrived
  Proud Hilla Lilla sews frenzied her seams

  The Queen wears her cloak of blue
  To pay proud Hilla Lilla a visit to

  Gracious Queen please sit down here
  That I may tell to you my sorrows my dear

  My father he kept me oh so pure
  Served by a knight both hand and foot

  And it was the Duke of Hillebrand
  With him I would flee to the foreign lands

  And when we reached a shady grove
  There the Duke he lay himself down

  He lay for a time inside of me
  And then he slept so calm and sweet

  Hillebrand Hillebrand sleep not now
  I hear my father and my brothers seven

  Hardly had I said these words
  When seven wounds struck my Hillebrand down

  One brother seized my golden locks
  And bound me onto his saddle horn

  And when we came to the first gate
  My mother forlorn stood awaiting me

  My brother he wished to strangle me
  But my mother she chose to sell me away

  She sold me for a brand new bell
  It hangs in the village of Marie Church

  When my mother heard the chime of that bell
  Her heart it shattered into pieces small

  Proud Hilla Lilla finished her tale like that
       No one knows my sorrow but God
  At the Queen's feet she fell down dead
       Who could share my pain, he lives no more: he is gone

  1 Сидела и шила Хилле,
       – Мое горе знает Бог –
  Так худо нигде не шили.
       - Кроме Бога, никто не поймет моих тревог.

  4 Служанка знать королеве дает,
  Что Хилле нынче совсем худо шьет.

  5 Королева накинула мех,
  Пошла посмотреть, что там за грех.

  8 "Прошу посидеть со мной госпожу,
  Я все мое горе расскажу.

  10? Отец оказал мне почет большой,
  Двенадцать рыцарей шли за мной.

  13? Но с Хильдебрандом-герцогом бежала я
  С казною всею на двух конях.

  14? Мы к ночи приехали на ночлег
  И наших коней сдержали бег.

  15? Но семеро братьев настигли меня
  И в дверь застучали, сестру кляня.

  21 "О, Хильдебранд, удержи свой меч!
  Мой младший брат не должен полечь!"

  23 Слова мои прозвучали, как гром,
  Израненный Хильдебранд пал ничком.

  24 Младший брат меня за косу взял,
  Седельным ремнем меня он связал.

  28 Брат меня к нашему замку привез,
  Там мать ждала, не пряча слез.

  29 Меня удавить не позволила мать,
  Велела она меня продать.

  30 Пошел на колокол доход,
  На церкви Марии висит колокол тот.

  31 Ударил колокол, как зарыдал -
  Сердце матери звон разорвал.

  33 Она превратилась в холодный прах
       – Мое горе знает Бог –
  У Королевы на руках.
       – Кроме Бога, никто не поймет моих тревог.

  * СБ, стр. 103, пер. Игн.Ивановский

  Idag som igår

  Today as before

  Сегодня как всегда

  Idag som igår och flaska vid mitt lår
  Rätt som mæ går så te mæ oss en tår

  Today as before with a bottle at my hip
  As sure as we walk we'll take us a sip

  Сегодня, как всегда, с бутылкою в руке
  Будем идти домой мы налегке

  Njaalkeme

  Hunger*

  Hunger

  Голод

  Lastemååjegeh jeedjeesh sjedteme
  Njaalkeme stuerebe enn åvtesne
  Moereh aajngesem steerieh, jaamah jïh gahtjah

  Almetje goh snöölhke mah tjelmehts sjidteme
  Njaalkemem lea dïhte maam manne damtam

  Njaalkeme bijre jarkan

  Lövmaskarna har blivit många
  Hungern, större nu än någonsin
  Trädan håller andan, dör och faller

  Människan är som en varg som mistat synen
  Hunger är det enda som jag känner

  Hunger överallt

  There are so many caterpillers
  Hunger, greater now than ever
  The trees hold their breath, die and fall

  Man is like a blinded wolf
  Hunger is all I feel

  Hunger everywhere.

  Гусениц стало так много
  Голод, хуже, чем прежде
  Деревья задыхаются, умирают и падают

  Человек – как слепой волк
  Голод – все, что я знаю

  Голод превыше всего

  * Översättning: Jon-Paul Persson.

  Herr Holger

  Sir Holger

  Герр Хольгер

  Fru Tala hon drömde hon drömde i natt
       Vak upp här är en god tid
  Att den rike herr Holger han skulle ge tappt
       Den rike herr Holger

  Jag drömde jag drömde om vår gångare grå
  Han bar dig till tinget du dödde där uppå

  Min kära fru Tala du säg icke så
  Dina drömmar kan väl vakna om en åtta år

  De stötte på dörren med stänger och spjut
  Är gerr Holger så skall han här ut

  Herr Holger han talte till svennerna två
  I läggen gullsadeln på gångaren grå

  När som de var komna till Köpenhamn
  Der ståndar kung Kristian på hvitan den strand

  I varen välkommen her Holger till mig
  Herr Holger herr Holger det kostar ditt lif

  Kung Kristian klippte det hufvudet af
  Så blodet det neder till fötterna rann

  När fru Tala fick se hennes herre var lik
  Så domnas hon under skarlaknen hvit

  Herr Holger blev grafven när klockan var tolf
  När klockan var elfva så kom han igen

  Han klappar på dörren med fingrarne små
  Fru Tala stig upp dra låsarne frå

  Med ingen så hafver jag stämma utsatt
  Och ingen så släpper jag in uti natt

  Min kära fru Tala gif bonden sin ko
  För i helvete der är så svårt att bo

  Fru Tala gif Romman och Skromman igen
  För i helvete är så svårt att brinna för din vän

  Nej om jag så skulle i helvete som svan
  Så vill jag ej blifva utfattig försann

  Far du i helvete med svennerna dina
       vak upp här är en god tid
  Så kommer jag efter med möerna mina
       Den rike herr Holger

  Lady Tala she dreamed a dream one night
       Wake up for the time it is right
  That the rich Sir Holger would lose his heart
       That rich Sir Holger

  I dreamed I dreamed of our grey steed
  He carried you to the court where you died

  My dear Lady Tala say not so
  May your dreams awaken after the eighth year

  They bashed at the door with poles and spears
  If Sir Holger is in there he must come out

  Sir Holger he spoke with his two squires
  "Saddle my steed with the saddle of gold"

  When they arrived at Copenhagen
  There stood King Kristian on the white shore

  You Sir Holger are welcome to me
  Sir Holger Sir Holger it will cost you your life

  King Kristian chopped the head right off
  So that blood ran down over his feet

  When Lady Tala saw her master's corpse
  She went numb under the white sheet

  Sir Holger was laid to rest at twelve
  At the stroke of eleven he rose up again

  He knocked at the door with fingers so thin
  Lady Tala slide back the bolts, let me in

  With no one have I arranged to meet
  And I will let no one in after the night's fall

  My dear Lady Tala give the farmer his cow
  'Cause in Hell it is so difficult to live

  Lady Tala return Romman and Skromman
  'Cause in Hell it's hard to burn for your friend

  Even if I'd go to Hell as a swan
  I would truly not live as a pauper

  Go to Hell with your squires
       Wake up for the time it is right
  And I will follow with my maidens
       The rich Sir Holger

  Фру Тала ужасный увидела сон:
       Проснись, ибо пробил час
  Что Хольгер-богач на смерть осужден
       Богатый герр Хольгер

  "Приснилось мне – три наших серых коня
  На плаху умчали тебя от меня."

  "Ах, милая Тала, что проку во сне?
  Пусть сгинут все страхи, как снег по весне!"

  В дверь дома стучат кулаком и копьем:
  "Коль Хольгер внутри – пусть выходит добром!"

  Герр Хольгер созвал верных слуг своих двух:
  "Седлайте коней, и помчим во весь дух!"

  Когда Копенгаген пред ними предстал,
  Король Христиан их в воротах встречал:

  "Герр Хольгер, заждался тебя мой дворец;
  Твоим преступленьям приходит конец!"

  Король размахнулся двуручным мечом,
  И кровь побежала по плитам ручьем.

  Фру Тала, завидев обоз с мертвецом,
  Слегла, став белее подушек лицом.

  На башне одиннадцать колокол бьет –
  Герр Хольгер со смертного ложа встает.

  Стучит еле слышно он мертвой рукой:
  "Открой, моя Тала, впусти в свой покой!"

  "Не жду никого я к себе в эту ночь!
  Я дверь не открою! Ступай себе прочь!"

  "Ах, Тала, устав преисподней суров:
  Верни беднякам их овец и коров!

  И Ромман, и Скромман должна ты отдать:
  Несладко за друга в аду пропадать!"

  "Уж лучше я павою в ад попаду,
  Чем по миру нищенкой драной пойду!

  Гори ты со слугами ныне в аду,
       Проснись, ибо пробил час
  А я со служанками после приду!"
       Богатый герр Хольгер

  Guds spelemän

  God's fiddlers

  Божьи музыканты

  Var äro de män som drogo här vägen fram
  Med milda ögon och sorgsna för brott och skam

  Små bröder i mörka skogar med ulv och snö
  Var äro de män som drogo så stort att dö

  De logo bara för drivan och köld och pil
  Små bröder i mörka skogar med mil på mil

  Från människors hyll och gårdar där ondskan satt
  Vem hör deras silverklockor i molntung natt

  Var äro de bröder gångna och spelemän
  I dalen sade man mig att de lever än

  Where are those men who wandered upon the roads
  With gentle eyes so saddened by crime and shame

  Small brothers in the dark forests with wolves and snow
  Where are those men who march onward towards death

  They grimaced only for snowdrifts, and cold and arrows
  Small brothers in dark forests, wandering mile upon mile

  From people's homes and farms where wickedness lies
  Who hears their silver bells in the cloudy night?

  Where have the brothers and the musicians gone
  In the valley they have told me they're still alive